Gimnazija

U Gimnaziji Ljubuški nastavljeno je provođenje modula "PhInternationala", programa Socijalizacije s pravom, sa svrhom borbe protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbe zakona.

Stiglo je neko novo vrijeme i u tom vremenu napustila nas je jedna posebna generacija maturanata.

PH International (PH)  Program socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini  u Gimnaziji Ljubuški.