Gimnazija

U prilogu možete pogledati kalendar polaganja mature u Gimnaziji Ljubuški za školsku godinu 2019./2020.

U prilogu možete pogledati i preuzeti prezentaciju za učenike "Kamo nakon osnovne škole?".

Dragi  maturanti, u  tijeku  školovanja, a posebno  kada ste u završnom razredu  sve  je  prisutnija  dilema  kuda  dalje. U  kom  pravcu  ćete  nastaviti  školovanje?