Gimnazija

U prilogu možete pogledati i preuzeti prezentaciju za učenike "Kamo nakon osnovne škole?".

Dragi  maturanti, u  tijeku  školovanja, a posebno  kada ste u završnom razredu  sve  je  prisutnija  dilema  kuda  dalje. U  kom  pravcu  ćete  nastaviti  školovanje? 

Dragi naši učenici i roditelji, svjesni smo situacije koja nam se dogadja. Velika promjena svima nam se dogodila za kratko vrijeme.