Članci

Nastava - Stručni aktivi

Hitovi: 14193

Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu kojeg je donijelo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽZH br. 07-01-260/99, od 16. srpnja 1999. godine, a koriste se udžbenici odobreni Odlukom Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 7,30 sati , a završava  u 13,30  sati. Nastavni sat traje 45 minuta. Između svakog sata je odmor od 5 minuta (mali odmor), a iza trećeg sata je odmor od 20 minuta (veliki odmor).

Nastava je stručno zastupljena iz svih predmeta. Profesori pišu pismene pripreme,godišnje i mjesečne planove rada,a ravnateljstvo vrši praćenje i ocjenjivanje nastavnog osoblja prema Pravilniku.

AktivČlanovi AktivaPredsjednik Aktiva
Matematika, fizika i informatika
 1. Irena Mihaljević
 2. Sandra Bilić
 3. Draženka Ostojić
 4. Nevenka Markotić
 5. Ivan Matuško
Draženka Ostojić
Hrvatski jezik
 1. Marina Ćurić
 2. Renata Primorac
 3. Mirela Čuvalo
 4. Antonela Primorac
Mirela Čuvalo
Strani jezici: Engleski, njemački, talijanski i latinski

1. Zdenko Vištica

2. Marija Vasilj

3. Sandra Ivanković

4. Zdenka Vukojević

5. Andrijana Grgić

6. Danijela Vuletić

Marija Vasilj
Povijest, zemljopis i vjeronauk
 1. Leopold Mandić
 2. Marina Mitov
 3. Jozo Bilić
Marina Mitov
Biologija i kemija
 1. Jasna Stojak
 2. Daniela Pavlović
 3. Josipa Prlić
Jasna Stojak
Glazbena umjetnost, likovna umjetnost i TZK-a
 1. Marina Miloš
 2. Tamara Grbavac
 3. Zvonko Herceg
 4. Ivica Sabljić
Zvonko Herceg
Socilogija, psihologija, logika, filozofija i politika i gospodarstvo
 1. Zdravka Rupčić
 2. Mile Logara
 3. Andrea Bubalo
Zdravka Rupčić