Odluka o upisu učenika u prve (I.) razrede srednjih škola u školskoj 2022./2023.godini

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(3 glasova)
Odluka o upisu učenika u prve (I.) Razrede srednjih  škola u školskoj 2022./2023.godini Odluka o upisu učenika u prve (I.) Razrede srednjih škola u školskoj 2022./2023.godini

U prvi (I.)  razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

  Upis će se vršiti u dva upisna roka kako slijedi:I.    LJETNI UPISNI ROK


- Prijava učenika za upis 21. i 22. lipnja 2022. godine od 8-14 sati, a za glazbene i druge škole sa posebnom provjerom sposobnosti 24. lipnja 2022. godine od 8-14 sati;

- Objava rezultata (rang – liste) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 27. lipnja 2022. godine do 10 sati;

- Upis učenika 28. lipnja 2022. godine od 8-12 sati.


II.    JESENSKI  UPISNI ROK


- Jesenski upisni rok formira se objavom nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 16. kolovoza 2022. godine;

- Prijava učenika u škole s nepopunjenim mjestima 24. kolovoza 2022. godine od 8-12 sati;

- Objava rezultata primljenih učenika, najkasnije 26. kolovoza 2022. godine do 12 sati;

- Upis učenika jesenskog upisnog roka je 29. kolovoza 2022. godine od 8 do 12 sati.


Potreban broj bodova za upis učenika u četverogodišnja zanimanja je određen na sljedeći način: 

U gimnazije mogu se  upisati učenici koji imaju najmanje 45 bodova.


Učenik se u svakom upisnom roku  može natjecati samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje  prilaže originalne svjedodžbe. Iznimno ,učenik se može prijaviti za upis u glazbeni ili likovni program na temelju ovjerenih preslika dokumenata, ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu. 

Na natječaj za upis učenik prilaže:


a)    Prijavu na natječaj

b)    Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list

c)    Svjedodžbu o završenom sedmom (VII.), osmom (VIII.) i devetom (IX.) razredu osnovne škole

d)    Rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju)

e)    Mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama- invalide učenike)

f)     Potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%)

g)    Priznanje po osnovi natjecanja.


Detaljnije na sljedećem linku: Odluka_2022.pdf

Pročitano 1772 puta